Inkasso

 

Specialister fra første omkostningspåkrav over civil- og fogedsager til overvågning.

                   

Målsætning

 

        

ADVOKATKONTORET skal være den bedste inkassopartner.

 

        

Kompetent

 

 

 

 

 

 

Vi er kompetente, fordi vi som følge af vores uddannelser, faglige dygtighed og mange års erfaring har den bedste indsigt og viden på markedet. Netop derfor er det naturligvis vigtigt for os, vi hele tiden arbejder med at styrke vores kompetence. Derfor udvikler og udbygger vi hele tiden vores viden.

 

Handlekraft

 

 

Vi er handlekraftige og kan derfor leve op til Deres behov for hurtig og effektiv sagsbehandling.

 

Ansvar

 

 

 

Vi er ansvarsbevidst og vi varetager Deres interesser. Det indebærer også at De økonomisk får mest ud af sagerne på den mest effektive måde.

 

Forandring

 

Vi er forandringsvillige så længe det ikke går ud over kvaliteten.


Den bedste

 

 

Men det hjælper ikke at være den bedste, hvis ingen ved det. Derfor vil vi under Inkasso fortælle Dem, hvad vi kan tilbyde.